انتقاد رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل از فرمان اجرایی دونالد ترامپ

16 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از طرح ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا انتقاد کرد. فیلیپو گراندی که روز گذشته در بیروت با خبرنگاران گفتگو می کرد پناهجویان را مردمی دانست که از مناطق پر خطری مانند سوریه فرار کرده اند.