پیشروی نیروهای کرد در جبهه غربی شهر رقه برای عقب نشاندن داعش

02 مرداد 1396