دور جدید مذاکرات صلح سوریه: طرفین چه می خواهند

08 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دور تازۀ مذاکرات صلح سوريه از دوشنبه در آستانه، پايتخت قزاقستان آغاز شده است. هدف از اين مذاکرات که به دعوت و با حمایت روسيه انجام می گيرد، بحث نهايی در زمينه جزئيات مربوط به طرح ايجاد چهار منطقۀ عاری از تنش در سوريه به منظور جلوگيری از موج مهاجرت جنگزدگان و پايان تدريجی جنگ در آن کشور است.