دور جدید مذاکرات صلح سوریه: طرفین چه می خواهند

08 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دور تازۀ مذاکرات صلح سوريه از دوشنبه در آستانه، پايتخت قزاقستان آغاز شده است. هدف از اين مذاکرات که به دعوت و با حمایت روسيه انجام می گيرد، بحث نهايی در زمينه جزئيات مربوط به طرح ايجاد چهار منطقۀ عاری از تنش در سوريه به منظور جلوگيری از موج مهاجرت جنگزدگان و پايان تدريجی جنگ در آن کشور است.