گفتگوهای صلح سوریه در ژنو ۲

11 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هدف از گفتگوهای صلح سوریه در ژنو ۲ ، اجرای مفاد اعلامیه کنفرانس ژنو ۱ در سال 2012 بود. اما ، مهمترین بخش از این اعلامیه ، تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه است که هیچ کس انتظار ندارد طرفین بر سر آن به توافق برسند. به برگردان گزارشی از ال پسین در این رابطه توجه فرمایید. صدای آمریکا