گفتگوهای صلح سوریه

26 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخضر ابراهیمی میانجی گفتگوهای صلح سوریه ، روز شنبه ، پس از پایان دور دوم مذاکرات سوئیس گفت ، دولت سوریه پیشنهاد وی برای دستور جلسه دور بعدی مذاکرات را نپذیرفته است.