نگرانی آوارگان عراقی از رسیدن فصل سرما و شرایط سخت اردوگاه «الحول»

29 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانواده های عراقی آواره از جنگ که در اردوگاه پناهندگان الحول در مناطق مرزی سوریه مستقر هستند می گویند با فرا رسیدن فصل سرما شرایط زندگی آنها طاقت فرسا شده است. اغلب پناهجویان این اردوگاه بدنبال حمله پیکار جویان دولت خود خوانده اسلامی، داعش از خانه هایشان آواره شده اند.