نگرانی آوارگان عراقی از رسیدن فصل سرما و شرایط سخت اردوگاه «الحول»

29 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

خانواده های عراقی آواره از جنگ که در اردوگاه پناهندگان الحول در مناطق مرزی سوریه مستقر هستند می گویند با فرا رسیدن فصل سرما شرایط زندگی آنها طاقت فرسا شده است. اغلب پناهجویان این اردوگاه بدنبال حمله پیکار جویان دولت خود خوانده اسلامی، داعش از خانه هایشان آواره شده اند.