نبرد با داعش در شمال سوریه ادامه دارد

01 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درگیری های شدید در اطراف شهر منبِج در شمال سوریه همچنان ادامه دارد. یگان های مدافع خلق و دموکراتیک سوریه با کمک هم پیمانان غربی شان در آستانه ورود به شهر منبِج هستند که اکنون در کنترل داعش قرار دارد. گزارش شپول عباسی