سیر تحول مسیحیت

14 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشیش ساسان توسلی، دکترا در مطالعات اسلامی دانشگاه بیرمنگهام انگلستان؛ حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی و از روحانیون ملی مذهبی؛ کشیش منصور برجی، از رهبران کلیسای ایرانیان لندن، در پاسخ به پرسش های سيامک دهقانپور نظرات خود را پيرامون سیر تحول مسیحیت بيان داشتند.