سیر صعودی خشونت در شهرهای مختلف عراق

23 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از رهبران عراق خواست تا به علت های ریشه ای کشت و کشتارهای اخیر در عراق بپردازند. کشته شدن مردم بیگناه، موجب تأسف عمیق او و نگرانی اش نسبت به از بین رفتن امنیت در بخشهایی از عراق شده است. سیر صعودی خشونت در شهرهای مختلف عراق بار دیگر دولت نوری المالکی را با معضل بزرگی روبرو کرده است. به باور بعضی از مقامات عراقی این نا آرامی ها، در ارتباط مستقیم با مسائل جاری در سوریه هستند. گزارش از آرش پرند.