سينمای ايران بعد از انقلاب

23 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتوی تانیا دربند خبرنگار هنری صدای آمریکا بادکتر حمید نفیسی، استاد مطالعات فرهنگی فیلم، تلویزیون و ارتباطات در دانشگاه نورث وستر در گالری سکلر واشنگتن در مورد سینمای ایران.