سينمای ايران بعد از انقلاب

23 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گفتوی تانیا دربند خبرنگار هنری صدای آمریکا بادکتر حمید نفیسی، استاد مطالعات فرهنگی فیلم، تلویزیون و ارتباطات در دانشگاه نورث وستر در گالری سکلر واشنگتن در مورد سینمای ایران.