سيمای نويسنده در تبعيد - بيژن بيجاری

09 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بيژن بيجاری نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران، پس از رويداد قتل های زنجيره ای در خارج از کشور رحل اقامت افکند و اکنون در آمريکا زندگی می کند. گزارش از آرش راد.