سیمای آمریکا

17 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اين برنامه بيرون از دنيای پرشتاب خبرهای سياسی روز يا آنچه که سينمای هاليوود ارائه می کند، تصويری واقعی از مردمی که کشور آمريکا را ساخته اند نشان می دهد.