صیغه جوابگوی نیاز جوانان است یا ترویج بی بند و باری

18 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ازدواج موقت یا صیغه به زبان عامیانه، عقدی است موقت که حتی می تواند از یک روز يا یک ساعت هم کمتر باشد. عقدی بدون شاهد که در سال های اخیر بسیاری از کارشناسان و حتی مردم عادی اعتقاد دارند که می تواند جوابگوی مسائل جنسی جوانها و مردهایی باشه که به دلایل مختلف امکان ازدواج دائم را ندارند یا از ازدواج دايم راضی نیستند. راه حلی که صدای بسیاری از کارشناسان فقه و حقوق و مردم عادی را درآورده است.