سعید مرتضوی: دادگاه کهریزک را علنی کنید

11 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح روزچهارشنبه یازدهم اردیبهشت برگزار شد. طی اين جلسه يکی از متهمين، سعید مرتضوی، خواهان علنی شدن محاکمات خود شد که با قاضی دادگاه با آن مخالفت کرد. گزارش از کوروش صحتی.