سعيد مرتضوی از هشت روزنامه شکايت کرد

08 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران و رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی، از هشت روزنامه به دلیل نشر اکاذیب علیه خود شکایت کرده است. به گفته وکیل آقای مرتضوی دلیل این شکایت انتشار متن تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دوران ریاست اقای مرتضوی و عدم انتشار پاسخ وی در این روزنامه هاست. سعید مرتضوی پیش از این نیز از وزیر کار و علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس، شکایت کرده بود. گزارش از مسعود سفیری.