سیاست جدید دولت ایران: بخش خصوصی داخلی به جای سرمایه‌گذاری خارجی

07 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایران در آستانه مواجه شدن با تحریم‌هایی که آمریکا مصمم است علیه برنامه‌های اتمی، موشکی و اقدامات بی‌ثبات کننده تهران در منطقه مجددا به اجرا بگذارد، به سرمایه گذاران بالقوه در بخش خصوصی روی آورده است.