سیاست « تورم زای » دولت و رشد فقر در ایران

09 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک مرکزی ایران ، از افزایش دوباره حجم نقدینگی خبر داد. هم زمان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، سیاست های دولت را تورم زا خواند ، و گفت : این سیاست ها فاصله طبقاتی را افزایش می دهد.. گزارش از وفا آذربهاری