سياست افزايش جمعیت در ایران

02 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیاستهای کنترل افزایش جمعیت در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. نمایندگان مجلس ایران بتازگی یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی هرگونه برنامه کاهش جمعیتی را ممنوع می کند و مجازاتی برای متخلفان در نظر می گیرد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر خواستار آن شده بود که جمعیت ایران به دو برابر جمعیت فعلی آن برسد. گزارش از کوروش صحتی.