سی‌امین سالگرد فروپاشی دیوار برلین و مرور وقایع این رویداد تاریخی؛ رامش راسخ توضیح می‌دهد

18 آبان 1398