سی و هفتمین سالگرد انقلاب و آینده جوانان

22 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در سالگرد انقلاب اسلامی ایران، جمعیت ایران جوانتر از هر زمان دیگری است. بعنوان یک جوان، آینده خود را در زمینه اشتغال، آزادیهای سیاسی و مدنی چگونه می بینید؟