سی و چهارمين سالگرد رفراندوم جمهوری اسلامی

12 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز ۱۲ فروردین در ایران بنام روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است. این نامگذاری بخاطر اعلام نتایج همه پرسی تغییر رژیم ایران در سال ۱۳۵۸ است که براساس آن، مقام های وقت ایران اعلام کردند بیش از ۹۸ درصد مردم، به جمهوری اسلامی رای داده اند. ۳۴ سال از آن روز گذشته است. آرش سیگارچی نگاهی دارد به همه پرسی سال ۵۸ و این روزهای جمهوری اسلامی ایران.