سی امین سالگرد دانشنامه ایرانیکا

10 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش تانیا دربند از مراسم سی امین سالگرد دانشنامه ایرانیکا در نگارخانه های فریر و سکلر شهر واشنگتن.