ساخت خانه‌های جدید در ۱۲ ساعت با چاپگر سه‌بعدی

25 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانه ای را تصور کنید که در دوازده ساعت ساخته می شود و مستحکم تر و ارزان تر از خانه های امروزی مشابه ان است. الیزابت لی خبر نگار صدای امریکا در این گزارش توضیح می دهد چگونه این فناوری می تواند زندگی خانواده ها را در کشورهای درحال توسعه بهبود بخشد.