سوريه در مرکز گفتگوهای رهبران گروه ۸

28 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران کشورهای عضو گروه ۸ همچنان می کوشند در نشست جاری خود در ایرلند شمالی در مورد بحران سوریه به توافقی دست یابند که بتوان طرف های درگیری را بر سر میزمذاکره آورد و درنهایت به خونریزی در آن کشور پایان داد. گزارش از بیژن فرهودی.