علاقه مرد نیویورکی به ساخت شمشیر

06 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صنعت و هنر شمشیر سازی همچنان برای بسیاری جالب توجه است. شمشیر سازی درمنطقه شمالی ایالت نیویورک شمشیر های خود را به سبکی می سازد که الهام گرفته از غرب و شرق است.