سونامی بیکاری ایران در راه است

25 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر« انبوه بیکاران موجود در کشور » گفته است ، کسی در ارتباط با وضعیت بیکاری احساس مسئولیت نمی کند . مهدی کوهستانی نژاد ، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و کنگره کار کانادا ، در گفت و گو با وفا آذربهاری وضعیت موجود در جامعه کارگری را به « سونامی در حال رشد » تشبیه می کند.