سومین سالگرد جنگ داخلی در سوریه

25 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به گزارش روزنامه گاردین، امل هنانو amal hanano ، نویسنده اهل حلب (سوریه)، می خواهد به مناسبت سومین سالگرد جنگ داخلی در سوریه، نام صد هزار سوری کشته شده در جنگ را در مقابل کاخ سفید در آمریکا بخواند. خواندن این تعداد اسامی 72 ساعت طول خواهد کشید. گزارشی از نورا شاهسون.