سومين سالگرد انتخابات رياست جمهوری

04 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهر واشنگتن شاهد مراسم گرامی داشت قربانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بود. این مراسم در یکی از میدانهای اصلی شهر واشنگتن برگزار شد. گزارش از احمد باطبی.