سومین مناظره شش نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری با موضوع اقتصادی

22 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نظرات خود را درباره اظهارات كانديداها با برنامه روی خط در ميان بگذرايد