سومین جلسه اقتصادی مجلس پشت درهای بسته ظرف دو هفته

29 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت خاص اقتصاد ایران برای سومین بار به جلسه ای پشت درهای بسته در مجلس شورای اسلامی منجر شده است. روز چهارشنبه دو وزیر اقتصاد و نفت در مجلس حاضر شدند. جلسه غیر علنی بود اما واکنش نمایندگان بعد از جلسه، نشان از نگرانی ها در زمینه درآمد های بودجه و بی برنامگی دولت برای کاهش قیمت ارز دارد. گزارش از آرش سیگارچی.