رفراندوم در سوئيس برای کاهش مهاجرت

21 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهروندان سوئيس در رفراندومی شرکت کردند و با اکثریت اندکی به پیشنهاد کاهش مهاجرت از سایر کشور های اروپایی رای مثبت دادند. مساله ای که می تواند به اقتصاد آن کشور لطمه بزند.