کنفرانس سازمان ملل با هدف کمک به مردم یمن

14 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

سازمان ملل متحد با مشارکت سوییس و سوئد با هدف تاکید بر وخامت اوضاع در یمن و جمع آوری کمک های مالی برای این کشور جنگ زده فقیر کنفرانسی یک روزه در ژنو برگزار کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در این کنفرانس خواهان طرح یک برنامه فوری و جامع بین المللی به یمن شد.