ابراز امیدواری نماینده سازمان ملل به مذاکره رودروی اپوزیسیون و دولت اسد

26 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نماینده سازمان ملل برای حل بحران سوریه امیدوارست تا چند ماه دیگر دولت سوریه و اپوزیسیون بطور رو در رو و مستقیم به مذاکره بنشینند. استفان دمیستورا ماه اکتبر اوائل ماه نوامبر را برای اینکار در نظر دارد و می گوید این مذاکرات باید جدی باشند. گزارش گیتا آرین