مشاور نماینده سازمان ملل: شمار غیرنظامیان تحت محاصره در سوریه کاهش یافته است

06 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشاور ویژه فرستاده سازمان ملل در امور سوریه می گوید تعداد مردمی که در نقاط محاصره شده آن کشور زندگی می کنند کاهش یافته است. همزمان دسترسی به بعضی از گروهها هنوز مشکل است.