برای پنجمین سال پیاپی، تعداد مهاجران و بی خانمان‌ها افزایش یافته است

29 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش سالانه کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برای پنجمين سال متوالی از آمار روزافزون جمعيت بی خانمان در جهان خبر داده است.