آخرين فن آوری‌ها در گردهمايی بين‌المللی اختراعات در سوئيس

11 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوچرخه‌ای که به پهلو می‌راند. يک استخوان‌بندی خارجی روباتی و يک گشت محافظ امنيتی خودکار. اينها فقط چند فقره از دستگاه‌هايی‌هستند که امسال در گردهمايی بين‌المللی اختراعات به چشم می‌خورد. اين نمايشگاه ۴۵ ساله، آخرين فن آوری ها را از سراسر جهان در شهر ژنو در سوئيس گردهم می‌آورد.