هنوز تاریخ قطعی مذاکرات صلح سوریه مشخص نیست

30 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استفان دمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه می گوید منتظر است ببیند چه نتیجه ای از نشست بین المللی اخیر وین درباره سوریه گرفته می شود تا بتواند یک تاریخ قطعی برای از سرگیری مذاکرات صلح تعیین کند.