همراهی ایرانیان در زوریخ سوئیس با مردم عزادار ایران

05 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از ایرانیان مقیم سویس، ۵ دی ماه برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹ به یاد قربانیان اعتراض خود را به مراتب به گوش جهانیان رساندند.