برندگان جایزه نوبل فیزیک اعلام شدند

15 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جایزه نوبل در زمینه فیزیک امسال به یک آمریکایی و دو ژاپنی اعطا شد . این سه دانشمند مخترع دیودهای آبی هستند. دیودهای آبی نه فقط باعث کاهش مصرف می شود، بلکه از نظر بهداشتی و محیط زیستی نیز سالم تر است.