تجمع برای همدردی با خانواده قربانیان کشته شده در سقوط هواپیما در تهران در شهر گوتنبرگ سوئد و اعتراض به رژیم ایران

23 دی 1398