سوئد، نخستین کشور بدون پول جهان خواهد شد

24 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتيجه آخرين پژوهش‌ها در مورد ساختار مالی سوئد نشان می‌دهد که اين کشور به سرعت به طرف عصر زوال پول به شکل سنتی آن، یعنی اسکناس و سکه، پيش می‌رود. بر اساس اين پژوهش، سوئد به زودی به نخستين کشور بدون پول در جهان تبديل خواهد.