صعود واليباليست هاى ايرانى به المپيک

17 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

واليبال ايران برای اولین بار المپيكى شد.به نظر شما چه عواملى باعث اين پیروزی شد؟ پيش بينى شما از واليبال ايران در المپيک چيست؟