سود چین از گرانی بی سابقه خودرو در ایران

06 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که گزارش ها حکایت از تورم ۱۰۰ صد درصدی قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار خودروی ایران دارد ، اعلام شد که خودروسازان چینی بیش ترین سود را از وضعیت موجود بازار می برنند. گزارش از وفا آذربهاری