سود چین از بحران صنعت در ایران

08 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با تاکید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر نیاز بخش های تولید به حمایت فوری، گزارش ها حکایت از ورود چینی ها به بازار خودرو ایران دارد. گزارش از وفا آذربهاری.