سواستفاده های مقامات و قانون شکنی های آنان

14 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا برخلاف تبلیغات رسمی در ایران که می‌گوید مدیران مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند؛ مقامات بسیاری با استفاده از قدرت و رانت به قانون شکنی و کسب منفعت شخصی مشغول می‌شوند؟ آیا شما شاهد سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت و رانت بوده‌اید؟