قنداق کردن ممکن است خطر "مرگ ناگهانی شیرخوار" را همراه داشته باشد

24 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این روزها بحث بر سر یک روش قدیمی بچه داری، یعنی "قنداق کردن" پای خیلی ها رو وسط کشیده است. در حالیکه این شیوه در غرب طرفداران زیادی پیدا کرده، پژوهشگران دانشگاه بریستول بریتانیا، با تحلیلِ داده های ۴ پژوهشِ پیشی می گویند قنداق پیچ کردن با خطر "مرگ ناگهانی شیرخوار" همراه است. گزارش شیده رضایی