رونمایی از نسل سوم سورنا "ربات ملی ایران"

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سورنای سه نام ربات انسان نمایی است که روز دوشنبه در دانشکده مهندسی مکانیکی دانشگاه تهران از آن رونمایی شد. این نسل سوم رباتی است که به "ربات ملی ایران" شهرت پیدا کرده. سورنا-سه ۱۹۰ سانتی‌متر قد و ۹۸ کیلوگرم وزن دارد و بنا بر گزارش ها قابلیت‌هایش مشابه ربات های پیشرفته دیگر کشورهاست.گزارش حامد بهروان