نقش لابی پرنفوذ یهودیان آمریکا در تصویب توافق اتمی با ایران

06 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزدیک شدن پایان مهلت ۶۰ روزه بررسی توافق اتمی ایران با جامعه جهانی در کنگره آمریکا، نقش لابی پرنفوذ یهودیان آمریکا در این امر هر روز تعیین کننده می شود.لابی یهودیان آمریکا نسبت به توافق اتمی، موضعگیری متناقض از خود نشان داده اند. گزارش فرهاد پولادی