بازسازی یک آنتی بیوتیک قدیمی برای مقابله با ابرمیکروب‌‌های مرگبار

18 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت دارویی هلپر بای تراپوتیک در ایالت نیوهمپشایر، به تازگی موفق به بازسازی یک آنتی بیوتیک قدیمی و تبدیل آن به داروی موثری علیه سوپرباگ ها شده است. ابرمیکروب‌ یا سوپرباگ ها میکروب‌ هایی مرگبار و مقاوم به دارو هستند که علم امروز هنوز قادر به مقابله با آنها نیست. گزارش شیده رضایی