گل های بومی قطب جنوب برای محافظت از تشعشعات خورشیدی

07 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان شیلی مولکول هایی را در دو نوع گل بومی قطب جنوب کشف کرده اند که این گیاهان را از تشعشعشات خورشیدی محافظت می کند. این کشف می تواند منجر به تولید موادی برای محافظت پوست انسان و همچنین محصولات کشاورزی آسیب پذیر در مقابل نور خورشید شود.